Banner

Welkom op het kennisportaal 'Samen Meten'

De technologie voor het meten van onze leefomgeving verandert momenteel snel. Iedereen kan nu bijvoorbeeld zelf metingen aan de luchtkwaliteit of geluid doen met goedkope ‘sensoren’. Het Samen Meten programma van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ondersteunt deze ontwikkeling. Zo onderzoeken we de werking en toepassing van deze sensoren, laten we de data zien in een dataportaal, en proberen we partijen bij elkaar te brengen. We werken zo toe naar een meetnet waaraan iedereen kan bijdragen.

Direct naar het dataportaal van SamenMeten

Lucht meten

Op deze pagina kunt u vooral veel lezen over het zelf meten van luchtkwaliteit, waar je op moet letten, welke sensoren er zijn, en over recente en lopende projecten en het delen en gebruiken van data. De sensoren leveren geen data waarmee je naar de rechter kunt, maar de kwaliteit wordt steeds beter. En als je ze kunt combineren met andere data zoals officiële meetgegevens en/of berekeningen kunnen sensoren nuttige inzichten opleveren. 

 

Downoad een korte schets van de  status van het onderzoek en de (on)mogelijkheden van sensoren voor luchtkwaliteit (februari 2021).

Geluid en water meten

Met geluidmetingen en waterkwaliteitmetingen zijn we minder ver, maar ook op dit terrein zijn er veel mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan. In de komende tijd gaan we werken aan het toevoegen van informatie over sensoren en meetmethodes voor geluid en water.

Heeft u zelf ervaring? Deel deze met ons!

Nieuws

Resultaten NO2-metingen 2022 door vrijwilligers bekend

Dit is een afbeelding van iemand die een Palmesbuisje vasthoudt.
Sinds 2017 helpen bijna 20 vrijwilligers het RIVM bij het meten van stikstofdioxiden (NO2) in heel Nederland. Elke maand vervangen de vrijwilligers de hiervoor gebruikte Palmes buisjes. Ze wonen op plekken waar weinig officiële metingen worden gedaan.
03-04-2023 | 11:47
Meer nieuws