Bronnen van vervuiling en overlast
Vervuiling en overlast zijn afkomstig van verschillende bronnen. Sommige soorten vervuiling zijn afkomstig van één soort bron; andere soorten worden uitgestoten door verschillende bronnen. Op deze pagina beschrijven we per bron welke vervuiling en overlast daarvan afkomstig zijn.

Welke stoffen vervuilen de lucht?
Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende stoffen die onze luchtkwaliteit bepalen. Hieronder staat eerst een overzicht van verschillende kenmerken van de meest relevante stoffen en onder aan de pagina kunt u naar detailpagina's per stof navigeren.

Welke stoffen kan ik meten
Er zitten enorm veel stoffen in de lucht. Sommige daarvan hebben weinig effect op ons; andere kunnen gevaarlijk zijn voor onze gezondheid.  Op deze pagina geven we een overzicht van stoffen in de lucht die je zou kunnen meten en waarom het wel of niet zinvol is om dit te doen.

Hoe kan ik zelf luchtkwaliteit meten
Tegenwoordig kan iedereen zelf luchtkwaliteit meten en bijdragen aan dataverzameling over de kwaliteit van onze lucht. Wilt u zelf meten? Dit vraagt om enkele tips & trucs. Voordat u de hardware plus sensor gaat kopen is het belangrijk om na te denken over de vraag wat u wilt bereiken en hoe u dit gaat realiseren.

Testen en kalibreren
Een van de projecten uit het Innovatieprogramma Milieumonitoring van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) richt zich op het testen en kalibreren van sensoren voor luchtkwaliteit. Niet alleen testen we hoe goed de sensoren het doen, ook doen we onderzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.