Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) werkt samen met iedereen die bijdraagt aan nieuwe manieren om het milieu te meten. Steden, burgers en bedrijven brengen steeds vaker zelf het milieu in kaart. De snelle ontwikkeling van nieuwe technologie maakt dit mogelijk. Het RIVM brengt partijen bij elkaar om samen het milieumeetnet van de toekomst vorm te geven. In de nieuwsbrieven leest u hoe dit meetnet steeds verder vorm krijgt. Heeft u zelf nieuws of vragen? Neem dan contact op met samenmeten@rivm.nl

Nieuwsbrief april 2023

Op 4 april 2023 is er een nieuwsbrief verschenen met o.a. de onderwerpen:

  • Pientere Tuinen gaat van start
  • Veel geluidnieuws in de pijplijn
  • Universiteit Utrecht zoekt deelnemers voor onderzoek naar gezonde leefomgeving
  • Piek in fijnstof en geluid door vuurwerk goed zichtbaar op Samen Meten
  • Samen Meten goes international

en nog veel meer!