Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) werkt samen met iedereen die bijdraagt aan nieuwe manieren om het milieu te meten. Steden, burgers en bedrijven brengen steeds vaker zelf het milieu in kaart. De snelle ontwikkeling van nieuwe technologie maakt dit mogelijk. Het RIVM brengt partijen bij elkaar om samen het milieumeetnet van de toekomst vorm te geven. In de nieuwsbrieven leest u hoe dit meetnet steeds verder vorm krijgt. Heeft u zelf nieuws of vragen? Neem dan contact op met samenmeten@rivm.nl

Nieuwsbrief juli 2022

Op 15 juli 2022 is er een nieuwsbrief verschenen met o.a. de onderwerpen:

 

  • Animatie dataportaal Samen Meten
  • Website Samen voor Zuivere Lucht gelanceerd
  • Houtrook meten blijft lastig, ook met sensoren
  • Handleiding: uitleg fijnstofdata bekijken in het dataportaal

en nog veel meer!