Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) werkt samen met iedereen die bijdraagt aan nieuwe manieren om het milieu te meten. Steden, burgers en bedrijven brengen steeds vaker zelf het milieu in kaart. De snelle ontwikkeling van nieuwe technologie maakt dit mogelijk. Het RIVM brengt partijen bij elkaar om samen het milieumeetnet van de toekomst vorm te geven. In de nieuwsbrieven leest u hoe dit meetnet steeds verder vorm krijgt. Heeft u zelf nieuws of vragen? Neem dan contact op met samenmeten@rivm.nl

Nieuwsbrief juli 2023

Op 6 juli 2023 is er een nieuwsbrief verschenen met o.a. de onderwerpen:

  • Nieuwe versie van Samen Analyseren Tool
  • Sensorkits klaar voor gebruik bij branden
  • Middelbare scholieren checken NOsatellietmetingen KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
  • Provincie Flevoland nodigt je uit om samen te meten
  • Bewonersavond over onderzoek naar spoorweggeluid in America
  • Hollandse Luchten in anderhalve minuut

en nog veel meer!