In het project ‘Burgermeetnetwerk Spoor America’ meten inwoners van America (Noord-Limburg) een jaar lang geluid van treinen aan het spoor en bij hun woning. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) helpt de inwoners bij de metingen en doet aanvullend onderzoek om de overlast in kaart te brengen. Het project startte in het najaar van 2021 en de resultaten worden gepresenteerd in 2023.

spoorwegovergang in de plaats America

Waarom?

Treinen op de spoorlijn Rotterdam-Venlo veroorzaken overlast bij de inwoners van America. De gemeente Horst aan de Maas, de inwoners en ProRail zijn al enkele jaren in gesprek om de overlast van geluid en trillingen te verminderen. Met dit project wil het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de betrokken partijen verder helpen in het gesprek over passende oplossingen. De vragen en de behoeftes van de inwoners staan centraal in het project, het onderzoek wordt samen vormgegeven.

Wat is het doel?

Het doel van het project is om in America samen met inwoners de ervaren hinder langs het spoor en de bijbehorende zorgen rond gezondheid en welzijn in kaart te brengen. Ook bouwt het RIVM met dit project kennis op over het opzetten en gebruiken van een burgermeetnetwerk in de lokale context. 

Hoe gaan we dat doen?

We gaan op verschillende manieren de ervaren overlast in kaart brengen:

  • Een burgermeetnetwerk van 20 geluidmeters geeft inzicht in de geluidsniveaus. Ook krijgen inwoners door samen te meten zicht op de uitdagingen die het in kaart brengen van geluid met zich meebrengt. De metingen zijn inmiddels beschikbaar op dataportaal van Samen Meten. 
  • Aanvullend kwalitatief onderzoek in de vorm van een vragenlijst en een meetweek met de belevingsapp biedt inzicht in de ervaren overlast en eventuele gezondheids- en welzijnsproblemen. 
  • Door de resultaten van het kwalitatieve onderzoek te koppelen aan de geluidsmetingen en deze samen te duiden, ontstaat een completer beeld van de ervaren overlast. 
geluidsensor

geluidmeter

Samen met de inwoners

Een belangrijk onderdeel van het project zijn de samen-aan-de-slag-sessies. Aan de start van het project wordt samen met de betrokken inwoners in kaart gebracht wat de inwoners graag te weten willen komen en welke belangen een rol spelen. In de gezamenlijke projectopzet staan de wensen van de inwoners centraal. Gedurende het project worden de meetresultaten besproken. Aan het eind van het project worden opgedane kennis en conclusies gezamenlijk op een rijtje gezet.   

In samenwerking met: 
Gemeente Horst aan de Maas, Dorpsraad America, Werkgroep Spoor America

Meer informatie:
Voor vragen over het project mail naar samenmeten@rivm.nl