Welke stoffen vervuilen de lucht?

Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende stoffen die onze luchtkwaliteit bepalen. Hieronder staat eerst een overzicht van verschillende kenmerken van de meest relevante stoffen en onder aan de pagina kunt u naar detailpagina's per stof navigeren.

Overzicht van de belangrijkste stoffen en hun kenmerken

 
  Stikstofdioxide (NO2) Fijn stof (PM10) Fijn stof (PM2,5) Ultra Fijn stof (UFP) Roet (EC/BC)
Wat is het? Een gas. Verzamelnaam voor alle (stof)deeltjes in de lucht, kleiner dan 10 micrometer (μm). Fijnere fractie van fijn stof, kleiner dan 2,5 μm. Kleiner dan 0,1 μm. Elementair koolstof. Ontstaat bij samenklontering van ultra fijn stof.
Bronnen Met name wegverkeer en industrie. Wegverkeer, verbrandingsprocessen, veehouderijen en natuurlijke bronnen. Wegverkeer, verbrandingsprocessen en natuurlijke bronnen. Wegverkeer, verbrandingsprocessen, opstijgen/landen vliegtuigen. Met name wegverkeer.
Effecten

Longirritatie, verminderde weerstand, infecties van de luchtwegen. Chronische blootstelling aan huidige NO2 niveaus leidt tot gemiddelde levensduurverkorting van 4 maanden.

Chronische blootstelling aan de huidige niveaus van fijn stof leidt tot een gemiddelde levensduurverkorting van 9 maanden. Chronische blootstelling aan de huidige niveaus van fijn stof leidt tot een gemiddelde levensduurverkorting van 9 maanden. Bij blootstelling aan zeer hoge hoeveelheden ultrafijn stof, treden (tijdelijke) effecten op het systeem van hart en bloedvaten en het ademhalingssysteem op. Lange termijn effecten zijn nog onvoldoende bekend. Elke 0,5 μg roet per m3 lucht extra waar mensen langdurig bloot aan staan, leidt tot een levensduur verkorting van gemiddeld 3 maanden.
Normen Jaargemiddelde grenswaarde: 40 μg/m3. Uurgemiddelde grenswaarde van 200 μg/m3 mag niet meer dan 18 keer/jaar overschreden worden. Jaargemiddelde grenswaarde: 40 μg/m3. Etmaalgemiddelde: 50 μg/m3 mag niet >35 keer/jaar overschreden worden. Jaargemiddelde grenswaarde: 25 μg/m3. Vanaf 2020 is de grenswaarde 20 μm/m3. Er zijn voor ultrafijn stof geen wettelijke grenswaarden. Er zijn voor roet geen wettelijke grenswaarden.
Waarden in Nederland? Nederlands jaargemiddelde 2014: ruim 15 μg/m3. Randstad gemiddelde: 22-25 μg/m3. Langs hoofdwegennet en in drukke stedelijke straten: oplopend tot boven de norm van 40 μg/m3. De gemiddelde concentraties variëren voor PM10 tussen de 18 μg/m(Noord-Nederland) en 22 μg/m(grote steden en zuidelijke helft van Nederland). Voor PM2,5 de variëren concentraties tussen de 11 en 15 μg/m3. De gemiddelde waarde is ca. 12 μg/m3. Uurgemiddelde concentraties UFP liggen tussen de 5.000 en in extreme gevallen 100.000 deeltjes per cm3. De gemiddelde roetconcentratie in drukke straten is 1,5 -2,0 μg/m3, in stedelijk gebeid 0,9 -1,5 μg/m3 en in de gebieden buiten de steden 0,5 -1,0 μg/m3.
Eisen aan meting en onzekerheid Over een langere periode (enkele weken) gemiddeld, dient de onzekerheid niet boven de  10 μg/m3 te komen. Het is belangrijk om het daggemiddelde te bepalen en hogere (30-50 μg/m3) en lagere (10-20 μg/m3) daggemiddelden te kunnen onderscheiden. De PM2,5 concentraties zijn altijd iets lager dan die van PM10. De vereiste nauwkeurigheid is dan minimaal vergelijkbaar met die voor PM10. Omdat er geen eisen aan de concentraties ultrafijn stof worden gesteld zijn er ook geen eisen aan de kwaliteit van de metingen gesteld. Omdat er geen eisen aan de concentraties roet  worden gesteld zijn er ook geen eisen aan de kwaliteit van de metingen gesteld.

 

 

Zelf meten?

Meer weten over citizen science?