Met iSPEX leveren burgers Ā meetgegevens voor fijnstofkaarten met grote ruimtelijke resolutie. Door een opzetstukje voor de lens van een iPhone (4, 4s of 5) te zetten, verandert de smartphone in een meetinstrument. Hiermee is er een geheel nieuwe manier om fijnstof in de lucht te meten beschikbaar gekomen. iSPEX is ontwikkeld door een breed team van wetenschappers van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), NOVA, SRON en het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut). Het instrument meet eigenschappen van fijnstof in de lucht [2]. Tijdens drie nationale meetdagen in 2013 zijn duizenden metingen uitgevoerd door iSPEX bezitters. Deze metingen zijn geanalyseerd, en gecombineerd in kaarten van fijnstof boven Nederland. De iSPEX-kaarten komen goed overeen met de data van professionele meetinstrumenten. Met een fijnmazigheid van twee kilometer vormen de iSPEX-metingen mogelijk zelfs een aanvulling op de satellietmetingen, die vaak een veel grover beeld geven, en kunnen ze gegevens opleveren in gebieden waar geen grondmetingen worden gedaan.

iSPEX levert geen representatieve meting van de concentratie van fijn stof in het leefgebied van de deelnemers. Het zelf meten staat in dit project volledig in dienst van de wetenschap.

In een Europees vervolgproject heeft de bevolking van Athene, Barcelona, Belgrado, Berlijn, Londen, Kopenhagen, Manchester, Milaan en Rome in de periode van 1 september tot en met 15 oktober 2015 metingen gedaan op onbewolkte dagen. Negenduizend mensen hebben hiervoor een iSPEX opzetstukje voor hun iPhone ontvangen. Ook Nederlanders die al een opzetstukje hadden konden meedoen.