roet

Inleiding

Roet is elementair koolstof en onstaat uit de samenklontering van ultra fijn stof. Het wordt voor het grootste deel uitgestoten door wegverkeer.

Gezondheidseffecten

Roet leidt net als NO2, fijn stof, en ozon, tot levensduurverkorting. Voor elke extra 0,5 microgram roet per kubieke meter lucht waar mensen langdurig aan bloot staan, leven zij gemiddeld drie maanden korter.

Typische concentraties

De hoogste concentraties roet komen langs wegen voor. Gemiddeld is de roetconcentratie in drukke straten 1.5-2.0 µg/m3, in stedelijk gebied 0.9-1.5 µg/m3 en in gebieden buiten de steden 0.5-1.0 µg/m3.

Wettelijke grenswaarden

Er zijn voor roet geen wettelijke grenswaarden vastgesteld.

Meten van roet

Roet wordt niet officieel gemeten.

Eisen aan meten van roet

Omdat er geen eisen aan de concentraties roet worden gesteld zijn er ook geen eisen aan de kwaliteit van de metingen gesteld.

Bron foto: Beeldbank RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)