file in de binnenstad

Inleiding

Ultrafijn stof is fijn stof met de allerkleinste afmeting: kleiner dan 0,1 micrometer. Ultrafijn stof komt vrij bij verbrandingsprocessen, zoals het stoken van hout, afvalverbranding, wegverkeer, of het opstijgen en landen van een vliegtuig. De grootte van de uitgestoten deeltjes varieert met de bron. Ook kan ultrafijn stof in chemische reacties met gassen worden gevormd onder invloed van licht.

Gezondheidseffecten

Bij inademen van ultrafijn stof dringen de deeltjes in de longen en kunnen ook via de bloedbaan andere organen bereiken. Onderzoeken naar de effecten van ultrafijn stof wijzen op infecties in de longen en invloed op hart- en vaataandoeningen.

Typische concentraties

Voor ultrafijn stof zijn geen typische concentraties bekend omdat deze fractie van fijn stof nog niet officieel gemeten wordt.

In recente meetcampagnes zijn uurgemiddelde concentraties ufp (deeltjesaantallen per kubieke centimeter) gemeten tussen circa 5.000 en in extreme gevallen circa 100.000. De hoge waarden komen alleen voor in situaties met zeer veel weg- of luchtverkeer.

Wettelijke grenswaarden

Er zijn voor ultrafijn stof geen wettelijke grenswaarden.

Meten van ultrafijn stof

Ultrafijn stof kan op verschillende manieren gemeten worden. Zo is er een deeltjesteller en een apparaat om te bepalen hoeveel deeltjes van een bepaalde afmeting er zijn. Ook is het mogelijk ultrafijn stof te vangen op een filter en vervolgens chemisch te analyseren. In Nederland wordt op dit moment op één meetstation (Cabauw) het aantal ultrafijn stofdeeltjes gemeten.

Eisen aan metingen

Omdat er geen eisen aan de concentraties ultrafijn stof worden gesteld zijn er ook geen eisen aan de kwaliteit van de metingen gesteld.

Voor meer informatie over ultrafijn stof, zie de brochure “Ultrafijn stof en gezondheid” van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Bron foto: Beeldbank RIVM