Ook dit jaar kun je op het Samen Meten dataportaal weer kijken wat het afsteken van vuurwerk betekent voor de fijnstof- en geluidmetingen. Voor deze gelegenheid komen er elke 5 tot 10 minuten nieuwe gegevens online, zodat je de (eventuele) vuurwerkpieken extra goed ziet.  

Op deze pagina publiceren we de eerste resultaten van de sensormetingen op het Samen Meten vuurwerkportaal.

vuurwerk

Resultaten fijnstof

 

 

Net als in eerdere jaren hebben veel sensoren (meestal van het type Nova  SDS-011) ook de PM10 concentraties gemeten. De Sensirion SPS-30 sensoren meten de hoeveelheid PM10 maar beperkt en zijn ook niet in de PM10 vuurwerkdata meegenomen. De officiële metingen zijn uurgemiddelden maar de sensoren leveren gegevens op kortere tijdschaal, variërend tussen enkele minuten en een kwartier. Alle resultaten die op SamenMeten zijn binnengekomen zijn per vijf minuten gemiddeld. 

Omdat de sensoren gekalibreerd moeten worden zijn de resultaten globaal geschaald aan die van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). De resultaten staan in onderstaande figuur.

Sensoren PM10, geschaald, 2022/2023

 

De figuur toont alle resultaten (ALL) maar ook apart die voor Amersfoort, Utrecht, de Rijnmond, Arnhem, provincie Zuid-Holland, Noord-Holland, Amsterdam, Eindhoven en de stad Groningen. De zwarte lang-gestreepte lijn is het gemiddelde van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit voor stedelijk gebied en de kort-gestreepte lijn is het gemiddelde van alle beschikbare metingen. Er is enige variatie in het verloop van de PM10 concentraties in de verschillende gebieden, globaal lijken ze sterk op elkaar. In alle gevallen zien we een sterke toename kort na middernacht en vervolgens een relatief snelle daling naar de niveaus van eerder op de avond. Alleen in Groningen blijven de concentraties wat hoger.

 

Alle beschikbare metingen met de sensoren tussen middernacht en 01:00 2023 zijn ook gemiddeld per kilometervak. Dit geeft dus aan waar allemaal vuurwerk is gemeten en ook wat de uurgemiddelde waarden in elk kilometervak waren. Uiteraard is niet overal in Nederland gemeten, we kunnen alleen tonen wat gemeten is.

PM10, SDS-011, geschaald, 2022-2023

Door de uur- en kilometer-middeling verwacht je dat deze waarden (aanzienlijk) lager zijn dan de piekwaarden van individuele metingen. In enkele kilometervakken kwamen gemiddelden voor hoger dan 160 ug/m3, die zijn ook paars gekleurd. Er zijn geen eisen gesteld aan het minimum aantal sensoren en/of metingen per kilometervak. De waarden in de kaart zijn dus niet noodzakelijk representatief en in ieder geval zeer indicatief.

 

Let op: De LML-data van 2022 en 2023 is nog niet gevalideerde data. Dat wil zeggen dat de meetwaarden voorlopig zijn, nog niet officieel vastgesteld als de feitelijke waarden voor die plek en tijd. Het zijn de meetwaarden zoals we die ook op luchtmeetnet publiceren. Bij latere analyses en inspectie van de data kan blijken dat er nog correcties moeten worden toegepast.

 

 

Resultaten geluid

Hier komen de resultaten van geluid.

De reactie mogelijkheid is gesloten op deze pagina.