Stoffen

Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende stoffen die onze luchtkwaliteit bepalen. Hieronder staat eerst een overzicht van verschillende kenmerken van de meest relevante stoffen en onder aan de pagina kunt u naar details per stof doorlinken.

Kenmerken en voorkomende concentraties:

Stoffen effecten

 

Stoffen concentraties

 

Op de website van het Compendium voor de Leefomgeving staat veel historische informatie over het verloop van de concentraties in de buitenlucht gedurende de afgelopen 40-50 jaar. Zie de volgende link: http://www.clo.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit

Vlammen openhaard

Benzeen

Dit is een afbeelding van een file, welke fijnstofuitstoot veroorzaakt.

Fijn stof (PM2,5/PM10)

ozon

Ozon (O3)

roet

Roet (EC)

no2

Stikstofdioxide (NO2)

file in de binnenstad

Ultra Fijn Stof (UFP)

so2

Zwaveldioxide (SO2)

Meer weten over onze meetnetten?

Zelf meten?

Meer weten over citizen science?